Lastet opp: February 17, 2021

Svært ustabilt snødekke i Oppdal(00:34)

Tindevegleder og skredobservatør Pål Røsrud viser hvor lett det e rå løse ut snøskred i Oppdal etter mye vind i natt.

Se også Vis flere