Lastet opp: January 15, 2011

Skredfare 3 pluss(01:29)

Om noen år kan Norge ha en skredvarslingstjeneste for store deler av landet. NVE, met.no og NGI med flere har et prosjekt gående med utprøving av metodikk rundt varsling av snøskred på regionalt nivå. Et av områdene det testes i er Langfjella øst, som grovt sett omfatter Hallingdal, Hemsedal og Hallingskarvet.

Se også Vis flere