Lastet opp: February 18, 2017

Romsdal Rando - Gå og kjøreteknikk(01:00)

Gå og kjøreteknikk: Med lett utstyr kan frekvensen økes. På flate partier dra steget ut og prøv å gli på fellene. I brattere terreng holdes frekvensen oppe ved å ta kortere steg. Få fram hoftene.
Kjør inn de lette skiene i en alpinbakke. Øv på lange nedkjøringer i en jevn fart og finn terskelfarten din der du bruker lite krefter og har har kontroll.

Se også Vis flere