Lastet opp: April 22, 2016

RFC 2016 Kvalik Vebjørn Enersen(01:28)

Hjelmkamera fra dagens run av Enersen. Det holdt til 4.plass etter dag en av RFC 2016Video: Vebjørn Enersen.

Se også Vis flere