Lastet opp: May 01, 2014

RFC 2014: Martine Gleditsch(01:08)

Fjorårsvinner Martine Gleditsch kræsja nokså stygt i kvalifiseringa, men kom heldigvis fra dramatikken uten skade.

Se også Vis flere