Lastet opp: November 18, 2013

friflytutstyr

POC Lid(02:06)

POC bar vunnet priser for den nye snøbrilla Lid. En rammeløs konstruksjon og svært stort synsspekter er to av grunnene.

Se også Vis flere