Lastet opp: August 17, 2023

Jaymin Rowlands om hvordan Jæren har utviklet seg de siste 20 årene(01:13)

– Forskjellen nå er at du kan komme ned til parkeringsplassen
på stranden og se ti stykker med surfbrett, og kjenne ingen.

Se også Vis flere