Lastet opp: April 11, 2018

Grønland utenfor sesong (00:52)

Tor Berge og Bjørn Sørlands eventyr over Grønlandsisen.

Se også Vis flere