Lastet opp: September 09, 2015

Emily Harrington klatrer Golden Gate(16:44)

Seks dager og 40 taulengder på Golden Gate (5.13) på El Capitan i Yosemite

Se også Vis flere